Перелік освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою